Un propòsit, una missió, un model i un equip per a la Transformació Social.

EL NOSTRE PROPÒSIT

“Contribuir a un futur més sostenible i inclusiu a través d’un lideratge ètic i el seu impacte social.”

Impulsem la transformació i el lideratge mitjançant la consultoria, la formació i l’acompanyament de persones, equips i organitzacions, accionant processos clau a través de la innovació, la tecnologia i el coneixement.

MISSIÓ

Contribuir a la Transformació de persones, equips i organitzacions a través de l’autoconeixement, el compromís, la cross-funcionalitat, la innovació i l’optimització de processos clau d’una forma sostenible i amb resultats extraordinaris.

VISIÓ

Convertir-nos en el referent de generació d’idees, atracció de talent i difusió de coneixement repensant, redissenyant i implementant nous models organitzatius per la transformació cap a un sistema econòmic i social més sostenible.

ELS NOSTRES VALORS

HUMANISME

Defensem que tots els éssers humans són perfectes i complets i des de les seves habilitats, coneixements i emocions, poden arribar a la seva màxima expressió.

DIVERSITAT

Defensem la complementarietat i la riquesa que emergeix des del respecte a la diversitat d’experiències, de formació, de cultures, de creences i de pensament.

COL·LABORACIÓ

Practiquem i fomentem models de negoci i formes de treball col·laboratius, basats en la confiança, en la suma i l’intercanvi de les experiències, del coneixement i de les voluntats individuals per assolir un propòsit comú.

INTEGRITAT

Creiem en la comunicació i les actuacions honestes en totes les nostres relacions professionals i personals, buscant el bé comú.

RESPONSABILITAT

Practiquem i promovem la presa de decisions conscients, solidàries i conseqüents amb els nostres valors i amb les necessitats del nostre entorn i de la societat.

PENSAMENT CRÍTIC

Pensament crític i autocrític. Fomentem la formació de líders i organitzacions capaces de qüestionar els marcs de referència establerts, des del respecte, la dignitat i la crítica constructiva.

Model Holístic
de Transformació
de la Comunitat IfTL

El nostre model i metodologia impulsen la transformació i el lideratge mitjançant la consultoria, formació i acompanyament a individus, equips i organitzacions, generant els canvis necessaris que permetin l’alineament i compromís requerits per a l’assoliment de les metes marcades i resultats extraordinaris.

Apliquem el nostre model holístic tant a la Formació com a la Transformació (Corporativa, Sanitària i Social) i l’estructurem en 7 àrees de coneixement transversal.

Alineats
amb els ODS de Nacions Unides

Tots els nostres projectes i intervencions tenen com a objectiu el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible plantejats per les Nacions Unides. Posant especial atenció als objectius:

  • ODS1: Fi de la pobresa
  • ODS3: Salut i benestar
  • ODS4: Educació de qualitat
  • ODS8: Treball decent i creixement econòmic
  • ODS10: Reducció de les desigualtats
  • ODS16: Pau, justícia i institucions sòlides
  • ODS17: Aliances per assolir els objectius

EQUIP IfTL

L’equip de IfTL, no ve amb solucions sinó amb experiència, eines, metodologia i coneixement per a posar-se al servei de la societat i aconseguir que les organitzacions genèriques transformació i innovació per a construir les seves pròpies solucions.

El propòsit de la Fundació IfTL és acompanyar l’aprenentatge i la posada en marxa de models culturals per arribar a ser més flexibles i eficaços al mateix temps que té cura de les persones i dels seus entorns. Només posant a les persones al centre s’aconsegueixen resultats extraordinaris amb efectes multiplicadors sobre les persones beneficiàries.

Àlex Grasas
Operacions i Agile

Soci Fundador

Isabel Escolar
Individus i Equips

Consultora

Lluís Rosés
Equips e Innovació

Soci Fundador

Marta Balanza
Office Manager

Rubén Llop
Estratègia i Alta Direcció

Soci Fundador

Rubén Llop Egea
Coordinador

Necessites més informació?

“Al servei de la transformació d’individus i organitzacions per a una societat més inclusiva”.

Rubén Llop
President de la Fundació IfTL